Knjiga Od posla do užitka

Ustvarjamo zadovoljne posameznike za dobre poslovne rezultate

Družba Zajc In d.o.o. je specializirana za izobraževanje in svetovanje na področju komunikacije in osebne rasti. Naš temeljni cilj je razvoj učinkovitih medosebnih odnosov in odpravljanje konfliktov na različnih nivojih delovanja družbe: zaposleni - zaposleni, nadrejeni - podrejeni, zaposleni - stranke, zaposleni - deležniki.

Naše storitve bodo pripomogle k boljši motivaciji, večji zavzetosti in delovni uspešnosti zaposlenih ter k boljšim rezultatom vaše družbe. V družbi Zajc In se zavedamo, da medosebni odnosi neposredno vplivajo na uspešnost poslovanja družbe.

Da bi za vas dosegli najboljše rezultate, sledimo naslednjim temeljnim elementom:

  1. Ciljna naravnanost.
  2. Individualen pristop. Na podlagi posnetka stanja pripravimo individualno prilagojene programe, ki sledijo zastavljenim ciljem.
  3. Učinkovitost. Uporabljamo tehnike, ki omogočajo opazne in hitre spremembe.
  4. Nevtralnost. Vedno ostajamo zunaj hierarhične strukture gospodarske družbe, kar je ključno pri uvajanju sprememb na področju medosebnih odnosov v delovnem okolju.
  5. Dinamičnost. Spremembe na področju medosebnih odnosov uvajamo s primerno dinamiko in intenzivnostjo dela. Udeleženci naših izobraževanj so aktivno vključeni v programe, kar dokazano pripomore k učinkovitemu doseganju zastavljenih ciljev.
  6. Kontinuiteta. Spremembe so proces. Medosebni odnosi so proces. Za uspešen razvoj na tem področju je nujna kontinuirano usmerjanje.
  7. Stalno spremljanje. Stalna vzpodbuda in kontrola sta nepogrešljivi.
  8. Osebni pristop.